rzvye

Rudere id est sonare vel clamare vt asinus rudit rzvye ca 1500 WokLub 117r

Wyraz hasłowy Rzuć Hasło konkordancji Rudere
Wyraz(y) w transliteracji rzvye Podstawa glosowania rudit
Język wyrazu obcego łaciński
3814
Komentarz paleograficzny Wyraz łac. rudit dopisany przez glosatora, po nim polska glosa rzvye.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 117
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Rzuć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) rzuje
Część mowy czasownik
Fleksem forma nieprzeszła
Liczba pojedyncza
Osoba trzecia
Aspekt niedokonany
Uwagi Możliwa też transkrypcja rzwie.
Forma lub konstrukcja czasownikowa forma osobowa
Tryb oznajmujący
Strona czynna
Czas teraźniejszy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 90.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 90.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.