dzyąkwą

Ruminare eyndrucken et pertinet ad animalia ruminantia scilicet ad boues capras etc. zvcz dzyąkwą ca 1500 WokLub 117v

Wyraz hasłowy Dziękwa Hasło konkordancji Ruminare
Wyraz(y) w transliteracji dzyąkwą Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
3827

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 117
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dziękwa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dziękwę
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek biernik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 16 (leksem poświadczony tylko w tym źródle).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 16.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.