Rvszyn

Rutenus quidam populus a rubeo colore Rvszyn ca 1500 WokLub 117v

Wyraz hasłowy Rusin Hasło konkordancji Rutenus
Wyraz(y) w transliteracji Rvszyn Podstawa glosowania Rutenus
Język wyrazu obcego łaciński
3828

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 117
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 35

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu (gdyż jest to nazwa własna).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 88.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.06.2024 r.