proszno

Quitto (...) id est absoluere a debito uel debitum reddere Quitavimus prosznoszmy vczynyly 1440 RozPaul 222r

Wyraz hasłowy (Próżno) Hasło konkordancji Quitto
Wyraz(y) w transliteracji proszno Podstawa glosowania quitavimus
Język wyrazu obcego łaciński
3840
Komentarz paleograficzny Początek cytatu na k. 222r w. 50.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 222
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Próżno) (przysłówek)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Prózno
Forma (w transkrypcji) prozno
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień równy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.