czarow<nic>za

Sagana est quedam vestis vel proprium nomen incantatricis vel gummi stillans ab arbore vel est propheta veysz czarow<nic>za ca 1500 WokLub 118v

Wyraz hasłowy Czarownica Hasło konkordancji Sagana
Wyraz(y) w transliteracji czarow<nic>za Podstawa glosowania sagana
Język wyrazu obcego łaciński
3841
Komentarz paleograficzny Fragment veysz czarow<nic>za dopisany przez glosatora, znaczna część zapiski obcięta przy oprawie. Informacja o tym poświadczeniu w niepublikowanych notatkach B. Erzepkiego (lista wyrazów opuszczonych w edycji): "veysz wieszczyca, czarow...ą Sagana 118b" (BRacz rkps 1278).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 118
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 13-14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czarownica (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czarow<nic>za
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Uwagi Środkowa część wyrazu niezachowana (obcięta przy oprawie).

Uwagi

Glosa pominięta przez wydawcę.
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.