krothochwyle

Sales krothochwyle dwornosczy ca 1500 WokLub 119r

Wyraz hasłowy Krotochwila Hasło konkordancji Sal
Wyraz(y) w transliteracji krothochwyle Podstawa glosowania sales
Język wyrazu obcego łaciński
3856
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Po glosie krothochwyle zapisany, a następnie skreślony przez glosatora wyraz [[dwornosczamy]], po nim dopisana glosa dwornosczy.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 119
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Krotochwila (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) krotochwile
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 34.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 34.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.