panew

Sartago id est patella olla enea eyn grosz pfanne panewką panew ca 1500 WokLub 120r

Wyraz hasłowy Panew Hasło konkordancji Sartago
Wyraz(y) w transliteracji panew Podstawa glosowania sartago
Język wyrazu obcego łaciński
3903
Komentarz paleograficzny Glosa panewką zapisana nieco innym atramentem niż panew.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 120
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Panew (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) panew
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 62.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 62.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.06.2024 r.