pleczy

Scapula eyn schulter pleczy ca 1500 WokLub 120v

Wyraz hasłowy (Plecy) Hasło konkordancji Scapula
Wyraz(y) w transliteracji pleczy Podstawa glosowania scapula
Język wyrazu obcego łaciński
3917

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 120
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Plecy) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Plece
Forma (w transkrypcji) plecy
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba podwójna
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 67.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 67.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.