krowką

Scarabeus est vermis in fabis eyn wybel krowką ca 1500 WokLub 121r

Wyraz hasłowy Krówka Hasło konkordancji Scarabaeus
Wyraz(y) w transliteracji krowką Podstawa glosowania scarabeus
Język wyrazu obcego łaciński
3925

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 121
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Krówka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) krówka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 34.
W edycji B. Erzepkiego kontekst glosy krowką był ograniczony do wieloznacznego wyrazu hasłowego scarabeus, dlatego w Sstp cytat umieszczono pod zn. 'jakiś chrząszcz bliżej nieokreślony'. Szerszy kontekst (definicja drukowana w inkunabule) vermis in fabis 'robak w bobie' wskazuje na strąkowca bobowego (Bruchus rufimanus), chrząszcza z rodziny stonkowatych, szkodnika upraw bobu.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 34.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.