othsczepyenyecz

Scismaticus id est diuisus vel qui repugnat mandato pape othsczepyenyecz ca 1500 WokLub 121r

Wyraz hasłowy (Odszczepieniec) Hasło konkordancji Schismaticus
Wyraz(y) w transliteracji othsczepyenyecz Podstawa glosowania scismaticus
Język wyrazu obcego łaciński
3931

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 121
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Odszczepieniec) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Otszczepieniec
Forma (w transkrypcji) otszczepieniec
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 56.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 56.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.