gdzye

Ferrifodina scilicet locus vbi ferrum foditur vlg. gruba gdzye zyelazo kopaya ca 1500 WokLub 51r

Wyraz hasłowy Gdzie Hasło konkordancji Ferrifodina
Wyraz(y) w transliteracji gdzye Podstawa glosowania vbi
Język wyrazu obcego łaciński
395
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 51
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 1-2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gdzie (przysłówek (zaimek przysłowny))
Forma (w transkrypcji) gdzie
Część mowy przysłówek (zaimek przysłowny)
Fleksem przysłówek (zaimek przysłowny)
Stopień równy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 18 (Sstp II 405 b).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 18.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.