partyk

Tvgurium id est paru[[u]]a caza pastoris vel dicitur casula quam faciunt custodes vinearum propter custodiendum vinum vel propter ardorem solis vlg. yatha uel strzecha partyk 1440 RozPaul 264r

Wyraz hasłowy Partyk Hasło konkordancji Tugurium
Wyraz(y) w transliteracji partyk Podstawa glosowania tvgurium
Język wyrazu obcego łaciński
3963

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 264
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 49

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Partyk (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) partyk
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp i w S I brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.