taczka

Scenofactorium est quoddam instrvmentum ducendi scenum vlg. taczka 1440 RozPaul 237r

Wyraz hasłowy Taczka Hasło konkordancji Coenovectorium
Wyraz(y) w transliteracji taczka Podstawa glosowania scenofactorium
Język wyrazu obcego łaciński
3972

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 237
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Taczka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) taczka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.