mlecz

Lactes est intestinum piscium fischmilch vel est pellicula ex qua lac coagulatur dy vtersse mlecz ca 1500 WokLub 72v

Wyraz hasłowy Mlecz Hasło konkordancji Lactes
Wyraz(y) w transliteracji mlecz Podstawa glosowania lactes
Język wyrazu obcego łaciński
3975

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 72
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mlecz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mlecz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 45.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 45.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.