maszoweczku

Torcular est instrvmentum ad exprimendum vinum Invenitur eciam torculare in eodem sensu Et torcular (...) vlg. prasza uel lyszycza po maszoweczku 1440 RozPaul 261v

Wyraz hasłowy Mazowiecki Hasło konkordancji Torcular
Wyraz(y) w transliteracji maszoweczku Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
3987

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 261
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mazowiecki (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) mazowiecku
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek celownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany prosta

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.