masznycza

Artocrea (...) dicitur panis factus cum carnibus Et dicitur ab artos id est panis creos caro quasi panis pistacus cum carnibus alias masznycza 1440 RozPaul 26v

Wyraz hasłowy Mięśnica (?) Hasło konkordancji Artocreas
Wyraz(y) w transliteracji masznycza Podstawa glosowania artocrea
Język wyrazu obcego łaciński
3991

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 26
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mięśnica (?) (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mięśnica?
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp i w S I brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 19.06.2024 r.