pochodnya

Fax (…) id est teda a fos eyn fackel oder schaup pochodnya schopą ca 1500 WokLub 50v

Wyraz hasłowy Pochodnia Hasło konkordancji Fax
Wyraz(y) w transliteracji pochodnya Podstawa glosowania fax, teda
Język wyrazu obcego łaciński
3998
Komentarz paleograficzny na s. 107 komentarz wydawcy: „z niem. Schaub w znaczeniu Fackel, np. Strohschaub por. Schäupel = Fackel von Tannenspänen, Sanders Wörterbuch d. deutschen Sprache”

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 50
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pochodnia (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pochodnia
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 69.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 69.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.