naslapye

Fidia naslapye ca 1500 WokLub 52r

Wyraz hasłowy Naszłapie Hasło konkordancji Fidia
Wyraz(y) w transliteracji naslapye Podstawa glosowania fidia
Język wyrazu obcego łaciński
4002
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Możliwa też lekcja na slapye.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 52
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Naszłapie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) naszłapie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Uwagi Możliwa też lekcja na slapye.

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 49.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 49.

Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.9, citován stav ze dne 28. 3. 2019).

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích, I–II. Praha: Academia 1992. Elektronická verse 1.1 (c) Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Szymczak J. 2016, Rycerz w hełmie, w zbroi i z tarczą, Warszawa, Bellerive-sur-Allier.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.