nadvorny

Furnus id est clybanus eyn backofen vel est idem quod niger pyekarsky pyecz vel nadvorny pyecz ca 1500 WokLub 55v

Wyraz hasłowy Nadworny Hasło konkordancji Furnus
Wyraz(y) w transliteracji nadvorny Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
4007
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa pyekarsky pyecz, na p. marg. vel nadvorny pyecz (różne atramenty).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 55
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 26-27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nadworny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) nadworny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 48.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 48.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.