oszą

Fucus est animal maior ape non mellificans sed aliis mel comedens Etiam dicitur color quo mulieres se depingunt trad albo psczmyel albo rvmyenydlo vel oszą ca 1500 WokLub 55r

Wyraz hasłowy Osa Hasło konkordancji Fucus
Wyraz(y) w transliteracji oszą Podstawa glosowania fucus
Język wyrazu obcego łaciński
4010
Komentarz paleograficzny Glosy trad albo psczmyel nieco jaśniejsze niż albo rvmyenydlo, vel oszą najciemniejsze, trochę inne.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 55
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Osa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) osa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 59.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 59.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.