drathwa

Spacus id est obscurus uel eciam drathwa Spacula id est scapula uel humerus uel eciam est instrumentum sutoris 1442 WokRacz 186v

Wyraz hasłowy Dratwa Hasło konkordancji Spacus
Wyraz(y) w transliteracji drathwa Podstawa glosowania spacus
Język wyrazu obcego łaciński
4032

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 186
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dratwa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dratwa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.