kobyly sczaw

Lapacium klettensam oder lattich lopyan secundum alios kobyly sczaw ca 1500 WokLub 73r

Wyraz hasłowy Szczaw Hasło konkordancji Lapathium
Wyraz(y) w transliteracji kobyly sczaw Podstawa glosowania lapacium
Język wyrazu obcego łaciński
4039
Komentarz paleograficzny Ta sama glosa zapisana na prawo od drukowanego hasła Lapacium oraz na l. i p. marg. (jako odpowiednik dopisanego hasła łac. Lappacium acutum).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 73
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kobyli (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) kobyli
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Szczaw (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) szczaw
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 106.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 106.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.