ffosth

Laquear id est coniunctio trabium in summitate domus ffosth ca 1500 WokLub 73r

Wyraz hasłowy (Forszt) Hasło konkordancji Laquear
Wyraz(y) w transliteracji ffosth Podstawa glosowania laquear
Język wyrazu obcego łaciński
4041

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 73
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Forszt) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Foszt
Forma (w transkrypcji) foszt
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 17 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 17.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.