gyr

Larus, vt dicit glo<sa> Leuiticus XI, est animal tam in aqua quam in terra habitans volat et natat gyr vel lelyek ca 1500 WokLub 73r

Wyraz hasłowy (Jer) Hasło konkordancji Larus
Wyraz(y) w transliteracji gyr Podstawa glosowania larus
Język wyrazu obcego łaciński
4051
Komentarz paleograficzny Na p marg w. 29 glosa gyr; w w. 30 innym atramentem vel lelyek.

Lev 11,16.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 73
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Jer) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Ir
Forma (w transkrypcji) ir
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 25.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 25.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.