lelyek

Larus, vt dicit glo<sa> Leuiticus XI, est animal tam in aqua quam in terra habitans volat et natat gyr vel lelyek ca 1500 WokLub 73r

Wyraz hasłowy Lelek Hasło konkordancji Larus
Wyraz(y) w transliteracji lelyek Podstawa glosowania larus
Język wyrazu obcego łaciński
4052
Komentarz paleograficzny Na p. marg. w. 29 glosa gyr; w w. 30 innym atramentem vel lelyek.

Lev 11,16.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 73
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Lelek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) lelek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 37.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 37.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.