labacz

Cignus id est olor ein schwan est genus auis labacz ca 1500 WokLub 27r

Wyraz hasłowy (Łabędź) Hasło konkordancji Cignus
Wyraz(y) w transliteracji labacz Podstawa glosowania cignus, olor
Język wyrazu obcego łaciński
4063

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 27
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 22

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Łabędź) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Łabęć
Forma (w transkrypcji) łabęć
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 39.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 39.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.