przyerabl

Lama est locus voraginosus vel locus in via obruptus przyerabl ca 1500 WokLub 72v

Wyraz hasłowy Przerębl Hasło konkordancji Lama
Wyraz(y) w transliteracji przyerabl Podstawa glosowania lama
Język wyrazu obcego łaciński
4076
Komentarz paleograficzny Litera e nadpisana nad glosą.
Wydawca: "właściwie przyrabl, nad y dopisane e tą samą ręką" (Erz 80).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 72
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przerębl (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przerębl
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Uwagi Możliwa też lekcja przerąbl

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 80.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.