mocrzewy

Urinale garnecz mocrzewy XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Mokrzewy Hasło konkordancji Urinale
Wyraz(y) w transliteracji mocrzewy Podstawa glosowania urinale
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Zdaniem wydawcy glos z tego zabytku pisownia kopisty wskazuje na jego niemieckie pochodzenie. Np. głoskę k w wygłosie zapisuje niekiedy za pomocą cz. Glosę garnecz można zatem transkrybować jako garnec lub garnek.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mokrzewy (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) mokrzewy
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 7.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.06.2024 r.