oslabycz

Laxare aufflosen oslabycz vel rospvsczycz ca 1500 WokLub 73v

Wyraz hasłowy Osłabić Hasło konkordancji Laxare
Wyraz(y) w transliteracji oslabycz Podstawa glosowania laxare
Język wyrazu obcego łaciński
4111
Komentarz paleograficzny Na l marg dopisek glosatora: oslabycz vel, dokończenie na p marg: rospvsczycz.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 73
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Osłabić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) osłabić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 60.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 60.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.