kvchczyk

Ciniflos dicitur in cinerem flans kvchczyk ca 1500 WokLub 27v

Wyraz hasłowy Kuchcik Hasło konkordancji Ciniflos
Wyraz(y) w transliteracji kvchczyk Podstawa glosowania ciniflos
Język wyrazu obcego łaciński
4150
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 27
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kuchcik (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kuchcik
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 36.
Wyraz kvchczyk nie jest dokładnym odpowiednikiem łac. ciniflos (właściwie ciniflo) 'fryzjer', prawdopodobnie glosator podał go na podstawie łac. definicji 'ten, kto dmucha w popiół'.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 36.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.