opvchlyną

Idropisis vel ydropis est humor succutaneus cum inflatione et anhelitu fetido wassersucht opvchlyną ca 1500 WokLub 62v

Wyraz hasłowy Opuchlina Hasło konkordancji Hydropisis
Wyraz(y) w transliteracji opvchlyną Podstawa glosowania idropisis, ydropis
Język wyrazu obcego łaciński
4155

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 62
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Opuchlina (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) opuchlina
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 59.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 59.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.