laczny

Ieiunus id est sobrius nuchtern laczny ca 1500 WokLub 63r

Wyraz hasłowy Łaczny Hasło konkordancji Ieiunus
Wyraz(y) w transliteracji laczny Podstawa glosowania ieiunus
Język wyrazu obcego łaciński
4167
Komentarz paleograficzny na prawym marginesie innym atramentem niż glosa dopisek: Non wlt scire satur quid ieiunus paciatur (=syty nie zrozumie głodnego)

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 63
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łaczny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) łaczny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 39.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 39.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.