*marcolec

Marsalcus *marcolec XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Marszałek Hasło konkordancji Marsalcus
Wyraz(y) w transliteracji *marcolec Podstawa glosowania marsalcus
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie błąd kopisty albo może błędne odczytanie wydawcy marcolec.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Marszałek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) marszałek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 7.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.