gnvsznya

Segnicies tragkeyt; Segnicia (…) idem gnvsznya lenystwo ca 1500 WokLub 122v

Wyraz hasłowy Gnuśnia Hasło konkordancji Segnities
Wyraz(y) w transliteracji gnvsznya Podstawa glosowania segnicies, segnicia
Język wyrazu obcego łaciński
4182
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa gnvsznya, na p. marg. glosa lenystwo.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 122
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gnuśnia (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gnuśnia
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 20 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 20.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.07.2024 r.