dzyevyerz

Leuir est cognatus scilicet frater mariti vel vxoris dzyevyerz ca 1500 WokLub 74v

Wyraz hasłowy Dziewierz Hasło konkordancji Levir
Wyraz(y) w transliteracji dzyevyerz Podstawa glosowania leuir
Język wyrazu obcego łaciński
4196
Komentarz paleograficzny Na l. marg. dopisek glosatora: leuir non solum est frater mariti sed eciam [sororis] vxoris maritus. Zapewne glosator miał na myśli uxoris frater.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 74
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 22

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dziewierz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dziewierz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 16.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 16.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.06.2024 r.