poly

Semiuiuus (…) id est ex parte viuus halb lebendig ną poly marthvy ca 1500 WokLub 123r

Wyraz hasłowy Pół Hasło konkordancji Semiviuus
Wyraz(y) w transliteracji poly Podstawa glosowania semiuiuus
Język wyrazu obcego łaciński
4202

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 123
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pół (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) poły
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek biernik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 73.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 73.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.