mąrkrabya

Marchio eyn margraff mąrkrabya ca 1500 WokLub 80r

Wyraz hasłowy (Margrabia) Hasło konkordancji Marchio
Wyraz(y) w transliteracji mąrkrabya Podstawa glosowania marchio
Język wyrazu obcego łaciński
4251

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 80
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 22

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Margrabia) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Markrabia
Forma (w transkrypcji) markrabia
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 42.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 42.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.