kathne

Lien eyn mastdarm oder arszdarm kathne yelytho ca 1500 WokLub 75r

Wyraz hasłowy (Kątny) Hasło konkordancji Lien
Wyraz(y) w transliteracji kathne Podstawa glosowania lien
Język wyrazu obcego łaciński
4252

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 75
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Kątny) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kętny
Forma (w transkrypcji) kętne
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 25 (błędnie zamiast 28).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 28.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.