nyeschlachethny

Ignobilis id est non nobilis vnedel nyeschlachethny ca 1500 WokLub 63r

Wyraz hasłowy (Nieszlachetny) Hasło konkordancji Ignobilis
Wyraz(y) w transliteracji nyeschlachethny Podstawa glosowania ignobilis
Język wyrazu obcego łaciński
4254

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 63
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Nieszlachetny) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Nieślachetny
Forma (w transkrypcji) nieślachetny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 51.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 51.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.