kvną

Mardarus, Mardvrus est animal quoddam eyn mardel kvną ca 1500 WokLub 80r

Wyraz hasłowy Kuna Hasło konkordancji Mardarus
Wyraz(y) w transliteracji kvną Podstawa glosowania mardarus, mardvrus
Język wyrazu obcego łaciński
4255
Komentarz paleograficzny W wyrazie hasłowym drukowanym w postaci Mardarus nad drugą literą a glosator nadpisał v

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 80
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kuna (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kuna
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 36.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 36.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.06.2024 r.