kąlvzą

Sentina locus in naui vbi aqua congregatur kąlvzą stok ca 1500 WokLub 123v

Wyraz hasłowy Kałuża Hasło konkordancji Sentina
Wyraz(y) w transliteracji kąlvzą Podstawa glosowania sentina
Język wyrazu obcego łaciński
4265
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa kąlvzą, na p. marg. glosa stok.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 123
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kałuża (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kałuża
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 26.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 26.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.06.2024 r.