oszobnye

Seorsum zurucke vel segregatim separatim abscheydlich oszobnye ca 1500 WokLub 123v

Wyraz hasłowy Osobnie Hasło konkordancji Seorsum
Wyraz(y) w transliteracji oszobnye Podstawa glosowania seorsum
Język wyrazu obcego łaciński
4288

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 123
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Osobnie (przysłówek)
Forma (w transkrypcji) osobnie
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 60.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 60.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.