sznyecz

Erugo (...) dicitur sangwissuga... Item erugo dicitur corruptio segetum vlg. sznyecz 1440 RozPaul 90r

Wyraz hasłowy Śnieć Hasło konkordancji Aerugo
Wyraz(y) w transliteracji sznyecz Podstawa glosowania erugo
Język wyrazu obcego łaciński
4292

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 90
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 41

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Śnieć (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) śnieć
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.