klothką

Sera zyelaszny zamek vel zyelaszna klothką ca 1500 WokLub 124v

Wyraz hasłowy (Kłódka) Hasło konkordancji Sera
Wyraz(y) w transliteracji klothką Podstawa glosowania sera
Język wyrazu obcego łaciński
4336
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Zapiska glosatora zawiera również dwa skreślone wyrazy. W pełnej wersji: Sera [[zamek]] zyelaszny zamek vel zyelaszna [[kothką] ]klothka.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 124
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Kłódka) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kłótka
Forma (w transkrypcji) kłotka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 29.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 29.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.12.2023 r.