kosczy

Medulla marck in dem beyn mosg w kosczy ca 1500 WokLub 81r

Wyraz hasłowy Kość Hasło konkordancji Medulla
Wyraz(y) w transliteracji kosczy Podstawa glosowania medulla
Język wyrazu obcego łaciński
4344

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 81
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kość (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kości
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek miejscownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 32.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 32.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.