przesczyrądlo

Sindon est lineum amictorium mulierum quo humeri operiuntur et quandoque simpliciter dicitur pro lineo panno przesczyrądlo ca 1500 WokLub 126r

Wyraz hasłowy Prześcieradło Hasło konkordancji Sindon
Wyraz(y) w transliteracji przesczyrądlo Podstawa glosowania sindon
Język wyrazu obcego łaciński
4348

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 126
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Prześcieradło (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Prześciradło
Forma (w transkrypcji) prześciradło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 80.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 80.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.