Laszothą

Siluester hic <silves>tris et hoc <silves>tre res ad siluam pertinens lyesznyk vel Laszothą ca 1500 WokLub 125v

Wyraz hasłowy Lasota Hasło konkordancji Silvester
Wyraz(y) w transliteracji Laszothą Podstawa glosowania siluester
Język wyrazu obcego łaciński
4365

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 125
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 2

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu (gdyż jest to nazwa własna).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 37.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.