nor

Mergulus nor ca 1500 WokLub 82r

Wyraz hasłowy (Nur) Hasło konkordancji Mergulus
Wyraz(y) w transliteracji nor Podstawa glosowania mergulus
Język wyrazu obcego łaciński
4396
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na górnym marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 82
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Nur) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Nor
Forma (w transkrypcji) nor
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 52 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 52.
Grubmüller K., Schnell B. red. 1988–1989: Vocabularius Ex quo. Überlieferungsgeschichtliche Ausgabe, t. I–V, Tübingen.
Rostafiński J. 1900: Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I, Kraków.
Sokołowski J. 1958: Ptaki ziem polskich, t. II, Warszawa.
Strutyński J. 1972: Polskie nazwy ptaków krajowych, Wrocław.
SłśCz, t. I. /LW/

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.