othok

Liuor id est inuidia vel dolor vel vulnus et proprie nigredo que remanet in carne ex percussione zavyscz szynoscz vel othok ca 1500 WokLub 76r

Wyraz hasłowy Otok Hasło konkordancji Livor
Wyraz(y) w transliteracji othok Podstawa glosowania liuor
Język wyrazu obcego łaciński
4401
Komentarz paleograficzny W w. 34 na l. marg. glosa zavyscz, na p. marg. glosa szynoscz, w następnym wierszu na p. marg. vel othok.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 76
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Otok (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) otok
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 61.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 61.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.