mary

Loculus id est bursa, Iohannes XII: Fur erat et loculos habens; item feretrum Lucas VII: et tetigit loculum mary albo drzewsko ca 1500 WokLub 76v

Wyraz hasłowy Mary Hasło konkordancji Loculus
Wyraz(y) w transliteracji mary Podstawa glosowania loculus
Język wyrazu obcego łaciński
4402
Komentarz paleograficzny Na l marg glosa "mary", na p marg glosy: "albo drzewsko".
Jo 12, 6.
Luc 7, 14.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 76
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mary (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mary
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 42.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 42.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.